Cách cài đặt Active Directory trên Windows Server 2019Trong bài này, bạn sẽ được thực hành triển khai dịch vụ Active Directory Domain Services (AD DS) trên Windows Server 2019. Đây là một dịch vụ đặc biệt trong việc quản trị mạng trên môi trường Windows Server. Trước khi bắt tay vào việc cài đặt triển khai, bạn hãy đọc qua một ít lý thuyết về AD DS nhé.

AD DS và các dịch vụ liên quan của là nền tảng cho các mạng doanh nghiệp chạy hệ điều hành Windows. Cơ sở dữ liệu AD DS là kho lưu trữ trung tâm của tất cả các đối tượng miền, chẳng hạn như tài khoản người dùng (users), tài khoản máy tính (computer) và nhóm (group). AD DS cung cấp một thư mục phân cấp, có thể tìm kiếm và một phương pháp để áp dụng cấu hình và cài đặt bảo mật cho các đối tượng trong doanh nghiệp.

Lợi ích của AD DS:

  • Bạn có thể tùy chỉnh cách sắp xếp dữ liệu của mình để đáp ứng nhu cầu của công ty.
  • Bạn có thể quản lý AD DS từ bất kỳ máy tính nào trên mạng.
  • AD DS cung cấp tính năng sao chép và dự phòng được tích hợp sẵn: nếu một máy điều khiển miền (Domain Controller) không thành công, thì một DC khác sẽ làm việc.
  • Tất cả quyền truy cập vào tài nguyên mạng đều thông qua AD DS, giúp quản lý quyền truy cập mạng một cách tập trung.

Đó là sơ lược qua một ít kiến thức về AD DS để bạn có thể dễ dàng thấy được tầm quan trọng của nó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành triển khai dịch vụ AD DS liền mà sẽ không nói dài dòng về lý thuyết nữa.

Đăng nhập vào Windows Server 2019 bằng tài khoản Administrator. Mở công cụ Server Manager như hình dưới

Post a Comment

أحدث أقدم