Fake IP bằng VPN Gate miễn phí

 VPN Gate  được tạo ra tại đại học Tsukuba ở Nhật Bản, đây là một dự án nguồn mở, cung cấp VPN miễn phí cho mọi người trên thế giới. Người dùng không phải đăng ký để sử dụng, người dùng có thể chọn vùng quốc gia muốn sử dụng ip. Hạ tầng của VPN Gate hoạt động nhờ sự cung cấp của các tình nguyện viên, họ cho phép máy tính của họ trở thành máy chủ VPN.

Hướng dẫn Fake IP với VPN Gate

Bước1: Tải phần mềm VPN Gate Client tại trang chủ https://www.vpngate.net/en/download.aspx

Bước 2: Sau khi tải xong bạn giải nén file mới tải ra, Click đúp chuột vào file có tên bắt đầu là vpngate-client- để tiến hành cài đặt

Bước 3: Hộp thoại cài đặt sẽ được mở lên. Click chọn "SoftEther VPN Client", sau đó click vào nút "Next". Chương trình sẽ tiến hành cài đặt và tạo 1 shorcut ngoài desktop.

Bước 4: Chạy phần mềm bằng cách Double-click vào shorcut ngoài Desktop

Bước 5: Double-click vào "VPN Gate Public VPN Relay Server"

Bước 6: Phần mềm sẽ mở ra danh sách server mà bạn có thể kết nối, bạn chọn 1 server và click vào nút "Connect to the VPN Server". Có thể nhấn vào nút "Refesh List" để cập nhật lại server.

Bước 7: Một hộp thoại mở ra bạn chọn vào "Use TCP Protocol"

Nếu kết nối thành công sẽ hiển thị hộp thoại sau

Bước 8: Kiểm tra ip mới bằng cách vào trang web sau: 


Post a Comment

Previous Post Next Post