How to access Microsoft Remote Desktop on macOS - Hướng dẫn Remote Desktop đến máy windows từ máy Mac


 

Đôi khi những người dùng máy Mac muốn kết nối tới máy windows để làm việc vì có những phần mềm chỉ chạy trên windows, đặc biệt là tình hình dịch bệnh này thì mọi người làm việc tại nhà lại càng cao, mà muốn truy cập tới máy windows trên công ty để làm việc thì Microsoft RDC là một lựa chọn tốt nhất trên máy Mac.

1. Cài đặt

- Như hầu hết các ứng dụng Mac, Microsoft Remote Desktop có sẵn trong Mac App Store. Bạn hãy mở App Store lên 

- Tại ô tìm kiếm , nhập "Micosoft Remote Desktop", sau nhấn Enter. Khi đó sẽ xuất hiện biểu tượng Microsoft Remote Desktop màu cam

- Để bắt đầu download ta click vào nút "Get". Lúc nàymáy sẽ tiến hành download và cài đặt

- Lúc này ta đóng App Store lại và mở ứng dụng Microsoft Remote Desktop

Video chi tiết:Post a Comment

Previous Post Next Post