Làm cách nào thay đổi font mặc định trên windows 10

 Trên windows 10, để thay đổi font mặc định của hệ thống thì ta chỉ có thể thay đổi trong registry.

1. Click vào Start.

2. Tìm notepad


3. Copy và pass đoạn code dưới đây.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Segoe UI (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Light (TrueType)"=""
"Segoe UI Semibold (TrueType)"=""
"Segoe UI Symbol (TrueType)"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

"Segoe UI"="NEW-FONT-NAME"

4. Mở RUN ( Windows + R), gõ fonts rồi click OK
5. Nhấp phải chuột chọn 1 font bạn muốn - chọn Preview

 


6. Note lại tên font name: vd: VK Sans Serif

7. Thay thế NEW-FONT-NAME ở bước 3 bằng tên font ở B5

Restart lại máy tính là xong.

Download file: 

http://usheethe.com/5ccc

Video:
Post a Comment

Previous Post Next Post