How to make remote desktop faster windows 10 - Tăng tốc kết nối remote desktop trên windows 10

 Nếu bạn sử dụng Remote Desktop (RDP) để kết nối đến một máy tính ở công ty để làm việc, bạn sẽ muốn thao tác nhanh hơn trên máy remote. Để làm được điều đó bạn giảm đồ hoạ lại, dưới đây là cấu hình tối ưu để RDP nhanh hơn.

Video hướng dẫn  tốc kết nối Remote Desktop trên windows 10

Trong nội dung này, mình sẽ hướng dẫn cách kết nối RDP vào một máy ở xa với đường truyền mạng thấp. Mời các bạn xem nội dung ngắn gọn trong video ...


1. Mở 1 phiên làm việc RDP và click Show Options, Nếu bạn có file RDP rồi thì nhấp phải chuột vào file RDP chọn Edit2. Tiếp theo, click vào tab Display. Dưới mục Colors, chọn High Color (16 bit).3. Bây giờ click vào tab Experience. Chọn Modem (56 Kbps) từ dropdown menu(2). Bỏ check Persistent bitmap caching (3)4.  Chọn tab General, nhập IP của máy remote tại mục Computer (2) , click vào nút Save As (3) để lưu lại cấu hình cho lần sau, sau đó chọn connect để bắt đầu kết nối5. Khi connect thành công thì trên máy remote sẽ không được đẹp lắm nhưng nó thao tác sẽ nhanh hơn, linh hoạt hơn. Điều này rất hữu ích trên các mạng có tốc độ thấp hay các máy tính đời cũ.

Post a Comment

Previous Post Next Post