Hướng dẫn cấu hình trạm thu phát không dây Grandstream DP752 và điện thoại IP DECTPHONE không dây DP720

 

Hướng dẫn cài đặt điện thoại IP không dây DP720 vào trạm thu phát không dây DP752.
Chuẩn bị:
- Gắn nguồn và dây mạng vào cho Base DP762 (hoặc poe)
- Gắn Pin cho máy con DP 720

1. Đăng ký máy điện thoại cầm tay DP720 vào base DP752

Cách 1:


    

- Bước 1: Bấm giữ nút hình phát sóng như hình 7 giây khi đèn phát hình sóng trên thân máy báo sáng nhấp nháy

- Bước 2: Trên máy con DP720: nhấn phím bên trái để chọn Subcribe -> chọn Base1 -> máy con sẽ tìm kiếm base -> khi tìm được base ta nhấn phím trái để Subcribe-> đăng ký thành công -> Cột sóng hiển thị full vạch.

Cách 2: 

- Bước 1: Vào địa chỉ IP của DP752 (xem địa chỉ IP ở mục 2)-> Status -> Dect Status -> Bấm vào nút Subcribe -> xong qua thao tác trên tay con

- Bước 2: Trên máy con DP720: nhấn phím bên trái để chọn Subcribe -> chọn Base1 -> máy con sẽ tìm kiếm base -> khi tìm được base ta nhấn phím trái để Subcribe-> đăng ký thành công -> Cột sóng hiển thị full vạch.

Kết quả: Hiển thị mầu trạng thái xanh như sau thì máy con mới được đăng ký thành công, tuy nhiên chưa gọi được ngay mà phải cài tài khoản như mục 3.

2. Xem địa chỉ IP của thiết bị

- Trên máy cầm tay DP720: Vào Menu -> Setting -> Status (Chú ý tay con phải đăng ký ok mới base DP752 thì mới xem được).

Post a Comment

Previous Post Next Post