Key KMS Kích Hoạt Windows Và MS Office

 

(KMS) Key Management Server là gì ?

KMS là viết tắt của Key Management Server là một dịch vụ được cung cấp theo giải pháp Microsoft Volume Activation 2.0. Đây là dịch vụ kích hoạt các sản phẩm của Microsoft một cách hợp pháp. KMS cho phép tự động kích hoạt các sản phẩm của Microsoft trong mạng nội bộ, loại bỏ nhu cầu của máy tính cá nhân kết nối với Microsoft để kích hoạt bản quyền sản phẩm.

Key Active KMS hoạt động y hệt GVLK (Group Volume License Key). Tuy nhiên Server thường là Server Offline hoặc 1 máy chủ online không được Microsoft chứng nhận. Với hình thức kích hoạt này thì Windows sẽ có hạn sử dụng 6 tháng (180 ngày), hết 6 tháng thì phải kích hoạt lại.

Một số Key KMS Kích Hoạt Windows Và MS Office:

Kích hoạt Microsoft Office 2013
Kích hoạt Office 2013 Professional Plus
Kích hoạt Windows 10 Professional
Kích hoạt Windows Server 2016

….

Một số Key Office 365 mới cập nhật:

 • 6HDB9-BNRGY-J3F83-CF43C-D67TX
 • PNP4F-KY64B-JJF4P-7R7J9-7XJP9
 • G9N3P-GRJK6-VM63J-F9M27-KHGXK
 • 433NF-H7TMK-TPMPK-W4FGW-7FP9K
 • FCMXC-RDWMP-RFGVD-8TGPD-VQQ2X
 • PGD67-JN23K-JGVWW-KTHP4-GXR9G
 • B9GN2-DXXQC-9DHKT-GGWCR-4X6XK
 • 6PMNJ-Q33T3-VJQFJ-23D3H-6XVTX
 • MT7YN-TMV9C-7DDX9-64W77-B7R4D
 • DJKSE-DFJS93-DFJKD94JD-DJKD94JD
 • DJD94-DFKD9-FJD94JD894-FJKD94JD
 • FBFPP-2XG5Y-FG9VH-DVQ2Z-QJRCH
 • P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP
 • 2MHJR-V4MR2-V4Z2Y-72MQ7-KC6XK
 • H746C-BM4VK-TZBB8-MVZH8-FXR32

Một số Key Microsoft Office 2019 mới cập nhật:

Key: 492JN-MK6RD-V6Q79-6DGT7-94VQM
Key: BH6PV-XN86Y-7J3PY-JMVCW-GVMDM
Key: BXF9B-VNMRB-6RGR6-VM98H-CYWKY
Key: BT2TN-JPVKY-TB8K8-DRJRR-DJ4XY
Key: G3VJ6-RNTWH-HJJVQ-TW36D-DV8KY
Key: MCNWR-X9Y6T-4GHPX-P7966-J2RXY
Key: MMNKX-K97XY-KHPJ8-D64DK-9HMDM
Key: PN36Q-M2JG4-JQ3HM-K2DCW-GVMDM
Key: QKTQH-RNC3V-6PWT6-77GHR-VMKHB
Key: RN3QQ-YMR4X-8R4WJ-X73MR-WFJKY
Key: TXX78-V8NKT-9DYHV-9PVD2-6JHQM
Key: VWV7K-7NXP9-KFMTR-CJJKR-W8HQM
Key: YCN4W-KVC7B-73JXP-8THK4-FC33M

 

 

Key KMS Kích hoạt Office 2013 Professional Plus

YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT

 

Key KMS Kích hoạt Office 2013 Standard

KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4

 

Key KMS Kích hoạt Project 2013 Professional

FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K

 

Key KMS Kích hoạt Project 2013 Standard

6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT

 

Key KMS Kích hoạt Visio 2013 Professional

C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3

 

Key KMS Kích hoạt Windows 10 Professional

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

 

Key KMS Kích hoạt Windows 10 Enterprise

NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

 

Key KMS Kích hoạt Windows 10 Education

NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

 

Windows 8.1 Enterprise

MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7

 

Windows Server 2012 R2 Server Standard

D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

 

Windows Server 2012 R2 Datacenter

W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

 

Windows Server 2012 R2 Essentials

KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

 

Windows 8 Professional

NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4

 

Windows 8 Enterprise

32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7

 

Windows Server 2012

BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

 

Windows Server 2012 MultiPoint Standard

HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ

 

Windows Server 2012 MultiPoint Premium

XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G

 

Windows Server 2012 Datacenter

48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

 

Windows 7 Professional

FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4

 

Windows 7 Enterprise

33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH

 

Windows Server 2008 R2 Standard

YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

 

Windows Server 2008 R2 Enterprise

489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

 

Windows Server 2008 R2 Datacenter

74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

 

Windows Vista Business

YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8

 

Windows Vista Enterprise

VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV

 

Windows Server 2008 Standard

TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2

 

Windows Server 2008 Enterprise

YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V

 

Windows Server 2008 Datacenter

7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3

 

Office Professional Plus 2016 – XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

Office Standard 2016 – JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM

Project Professional 2016 – YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT

Project Standard 2016 – GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC

Visio Professional 2016 – PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK

Visio Standard 2016 – 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4

Skype for Business 2016 – 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6

Code Active Windows:

slmgr.vbs /upk

slmgr.vbs /ckms

slmgr.vbs /cpky

slmgr /ipk 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

slmgr /skms fpt.tectonicsgroup

slmgr /atoPost a Comment

Previous Post Next Post