Đổi mật khẩu người dùng trong Windows

 Việc đổi mật khẩu người dùng trong Windows có thể thực hiện thông qua nhiều cách khác nhau, bao gồm cách sử dụng Console Management hoặc Run. Tuy nhiên, đổi mật khẩu người dùng thông qua công cụ Computer Management (compmgmt.msc) là một trong những cách phổ biến nhất và đơn giản nhất. Các bước thực hiện như sau:


Bước 1: Mở công cụ Computer Management

Để mở công cụ Computer Management, bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau:

Sử dụng phím Windows + R để mở hộp thoại Run, sau đó nhập "compmgmt.msc" và nhấn Enter.

Tìm kiếm từ khóa "Computer Management" trên màn hình Start của Windows và chọn kết quả tìm kiếm.

Bước 2: Truy cập danh sách người dùng

Sau khi mở công cụ Computer Management, bạn cần truy cập danh sách người dùng. Để làm điều này, hãy chọn "Local Users and Groups" từ bên trái và chọn "Users" trong danh sách hiển thị.


Bước 3: Chọn người dùng cần đổi mật khẩu

Tìm và chọn người dùng mà bạn muốn đổi mật khẩu trong danh sách các người dùng.

Bước 4: Đổi mật khẩu

Khi bạn chọn người dùng cần thay đổi mật khẩu, chuột phải vào tên người dùng và chọn "Set Password". Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập mật khẩu mới cho người dùng này. Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.


Bước 5: Lưu và xác nhận thay đổi

Sau khi bạn nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu, nhấn OK để lưu thay đổi và đóng hộp thoại.

Lưu ý rằng để thực hiện việc đổi mật khẩu người dùng trong Windows, bạn cần có quyền quản trị trên máy tính của mình. Nếu bạn không có quyền quản trị, bạn sẽ không thể đổi mật khẩu cho người dùng.Post a Comment

Previous Post Next Post