Change the name of your Windows computer - Hướng dẫn thay đổi tên của máy tính Windows

- Khi cài đặt windows và thiết lập máy tính  lần đầu tiên thì  hệ điều hành sẽ bắt bạn đặt tên cho nó. Vì mọi thứ trên đời đều có tên mà, như con mèo con cún cưng cũng có tên cơ mà, vậy máy tính cũng có tên. Vậy mục đích của việc đặt tên cho máy tính là gì?

1. Tên máy tính là gì?

 Tên máy tính được sử dụng để phân biệt máy tính đó với máy tính khác khi được đặt trong một mạng LAN.

Tên máy tính là duy nhất trong cùng một mạng LAN, nếu tồn tại nhiều máy tính cùng tên trong mạng thì sẽ xảy ra xung đột như chia sẻ dữ liệu, máy in .... Bạn có thể đặt bất kì một tên nào, tuy nhiên không nên đặt dài quá 15 ký tự. Tên máy tính có thể chứa chữ cái, dấu gạch nối và số và không chứa các ký tự đặc biệt như: `~ @ # $% ^ & () = + {} | ; :, '". / ?.

2. Vậy làm cách nào để xem tên máy tính

Cách 1: nhấp phải vào My computer ( hay This PC)  chọn Properties


Tên máy tính ở mục Computer name


Cách 2: Sử dụng dòng lệnh, nhấn phím tắt Windows + R để mở hộp thoại Run, gõ cmd sau đó nhấn Enter


Gõ lệnh hostname -> Enter

3. Thay đổi tên máy tính
Làm như cách 1 sau đó chọn Advanced system settings


Chọn Tab Computer Name -> click vào nút Change


Tại ô Computer name: hãy đặt tên cho máy tính của bạn sau đó click OK

Click OK

Click Close


Click Restart Now


Post a Comment

Previous Post Next Post