Multi remote desktop windows 10 21H1- Hướng dẫn cho phép Multi Remote Session Windows 10

- Nhiều khi chúng ta cần dùng nhiều remote desktop đến 1 một máy tính chạy windows 10 tương ứng với nhiều account khác nhau, như máy tính đó có mua phần mềm bản quyền mà nhiều khi 2 người lại cần dùng phần mềm đó thì ta dùng cách này rất ok, hay chơi game mà cần treo nhiều nich cùng 1 lúc trên 1 máy tính.

- Chúng ta bắt đầu nào:

1. Download RDP Wrapper tại đây: 

Link: Here

- Sau khi download xong ta giải nén ra desktop

- Chạy file install.bat để tiến hành cài đặt

- Bản cài này chỉ hỗ trợ windows 10 1909 trở xuống, bạn cần tải bản update mới cho windows 10 20H1 tại bước 2

2. Download RDP Wrapper for 19043.1110

Link: Here

- Sau khi download xong ta cũng tiến hành giải nén ra desktop

3. Update

- Ta cần tắt dịch vụ remote desktop mới update được

- Mở cửa sổ cmd với quyền administrator : Start - cmd - Run as administrator

- Chạy lệnh sau để stop dịch vụ remote desktop : net stop termservise

- Nhấn phím Y để stop dịch vụ

- Sau đó ta xoá file rdpwrap.ini trong thư mục: C:\Program Files\RDP Wrapper\

- Copy file rdpwrap.ini ở bước 2 vào thư mục C:\Program Files\RDP Wrapper\

- Start lại dịch vụ remote desktop với lệnh sau trong cửa sổ lệnh cmd: net start termservise

4. Kiểm tra xem ok chưa

- Chạy file RDPConf.exe

- Nếu thông số như hình dưới là ok

 

Xem video hướng dẫn tại đây:
Post a Comment

Previous Post Next Post