Hướng dẫn cấu hình Etherchannel (LACP) trên Switch Cisco

 Etherchannel được sử dụng để group các port vật lý dựa trên giao thức LACP(IEEE) và PAgP (cisco).

Ehterchannel là giao thức độc quyền của Cisco dùng để ghép nhiều đường link ethernet lại thành một đường truyền logical để tăng băng thông đường truyền lên.

I. Tại sao phải dùng Etherchannel ?


- Khi có nhiều kết nối giữa 2 Switch mà Bandwidth của bạn bị hạn chế thì bạn phải tăng Bandwidth của bạn lên bằng cách gắn thêm 1 sợi dây giữa 2 SW
- Lúc này sẽ nảy sinh Spanning-tree vì STP luôn tồn tại trong Switch nên giải pháp này không được

II. EtherChannel là gì


- Lúc này người ta đưa ra 1 công nghệ Etherchannel để bó 2 cổng vật lý thành 1 cổng logic gọi là Port-channel.
1. Đặc điểm Etherchannel:
- bandwitdh là tổng bandwidth của các cổng vật lý
- Loadbancing tốt
- STP không có tính dự phòng cao như EtherChannel. Khi 1 dây đứt thì vẫn còn 1 dây chạy EtherChannel mạng không bị đứt nên EtherChannel mang tính Redundacy cao
- Port-channel có thể hỗ trợ cả layer 2 và layer 3.

 • khi port-channel ở layer 2 thì cần lưu ý cost của port channel trong Spanning-tree.
 • port-channel ở layer 3 thì giống như SVI
2. Giao thức chạy trong EtherChannel
- EtherChannel có 2 loại

 • PAgP: độc quyền của Cisco
 • LACP: IEEE
 • Static EtherChannel: Lúc này không cần phải chọn PagP hay LACP mà chúng sẽ tự thương lượng chọn PagP hay LACP
Các mode trên PAgP
 • mode on: không cần chọn protocol, chúng sẽ tự thương lượng với nhau.
  //mode active là của LACP protocol
 • Code:
  switch(config)# interface fastethernet 0/23
  switch(config-if)# channel-group 1 mode active
  switch(config)# interface fastethernet 0/24
  switch(config-if)# channel-group 1 mode active
  switch(config)# interface port-channel 1

  - Hoặc thay vì vào từng interface thì bạn có thể vào 1 range để bó cho nhanh

  switch(config)# interface range f 0/23-24
  switch(config-range-if)# channel-group 1 mode active

  - Config port-channel
  • Lúc này “show ip int brief” sẽ thấy xuất hiện thêm 1 interface là port-channel 1
  • Bạn có thể sử dụng port-channel 1 này như là 1 cổng vật lý(có thể đặt IP, routing, …)

  switch(config)# interface port-channel 1
  switch(config-if)# switchport mode trunk
  switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
  switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2,3,99
- Để xem 1 cổng trong 1 EtherChannel


- Xác định Port-channel layer nào
 • Po1(SU): S là nó đang thuộc layer 3


5. Load balancing trong etherchannel

- Mặc định EtherChannel load balancing theo Source và Des IP
- Khi cần load balancing theo kiểu MAC ta có thể thay đổi. Nhưng điều này rất hiếm và không nên


Code:
switch(config)# port-channel load-balance type
switch# show etherchannel load-balance
Etherchannel Load-Balancing Configuration:
src-dst-ip
* Lưu ý:
- Nên bó số lượng interface là chẵn vì không phải khi bó là nó share đều Bandwidth theo kiểu lấy tổng bandwidth chia cho số cổng mà nó tính dựa vào loadbancing Source hay Des IP.

 • Lúc này nó sẽ Hash Source hay Des IP này thành 1 bit cuối cùng bit số 0 đi đường số 1, bit 1 đi đường số 2
 • Khi chọn 3 cổng thì nó Hash 2 bit cuối thì tương đương với 4 giá trị 0,1,2,3. Bit 0 đi đường số 1, Bit 1 đi đường số 2, Bit 2 đi đường số 3 và bit 3 nó phải quay vòng lại dây số 1
=> Lúc này nó load EtherChannel sẽ không đều

=> Nên dùng số Port chẵn thường là dùng 2 và 4 port 

Post a Comment

Previous Post Next Post