LAB CCNA EtherChannel LACP

 Yêu cầu:

-          Thực hiện đấu nối thiết bị và cấu hình cơ bản trên các switch.
-          Cấu hình EtherChannel giữa SW1-SW2 sử dụng giao thức LACP và giữa SW2-SW3 sử dụng giao thức PAgP
Thực hiện:
Bước 1: Đấu nối thiết bị và cấu hình cơ bản trên các switch (tham khảo bài lab trước)
Bước 2: Cấu hình EtherChannel giữa các switch:
Công nghệ EtherChannel của Cisco cho phép kết hợp các kết nối Ethernet thành một bó (Bundle) để tăng băng thông. Mỗi bó có thể bao gồm từ 2 đến 8 kết nối tạo thành một kết nối logic EtherChannel.
Để cấu hình EtherChannel, yêu cầu tất cả các cổng phải thuộc về cùng VLAN, nếu là cổng trung kế thì tất cả các cổng phải hoạt động cùng giao thức trung kế, có cùng NATIVE VLAN và truyền cùng tập hợp VLAN. Mỗi cổng phải có cùng tốc độ, cùng kiểu truyền nhận (duplex) và có cùng cấu hình cây mở rộng (spanning tree).
SW1 & SW2 sử dụng giao thức LACP:
Giao thức này có 2 chế độ hoạt động: Active và Passive. Port ở trạng thái Active sẽ gửi gói tin thiết lập EtherChannel tới đầu xa, ngược lại Port ở trạng thái Passive sẽ bị động lắng nghe gói tin được gởi đến từ phía Active.
L2-SW1(config)#interface range e0/0-1
L2-SW1(config-if-range)#channel-protocol lacp
L2-SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
SW1(config)# interface port-channel 1 <– Cấu hình cổng logic là trunk
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
 
L2-SW2(config)#interface range e0/0-1
L2-SW2(config-if-range)#channel-protocol lacp
L2-SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
SW2(config)# interface port-channel 1 <– Configure the logical port as trunk
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
-          Kiểm tra:

Removing an Interface from a Channel Group

switch(config)#interface ethernet 1
switch(config-if-Et8)#no channel-group
switch(config-if-Et8)#
SW1 & SW2 sử dụng giao thức PAgP:
Giao thức này có 2 chế độ hoạt động: Desirable, Auto và On. Port ở trạng thái Desirable sẽ gởi gói tin thiết lập EtherChannel tới phía xa, Port ở trạng thái Auto sẽ bị động lắng nghe các gói tin được gởi phía Desirable. Port ở trạng thái On không gởi và nhận bất kỳ gói PAgP nào, do đó cần phải cấu hình chế độ On ở hai đầu.
L2-SW2(config)#int range e0/2-3
L2-SW2(config-if-range)#channel-protocol pagp
L2-SW2(config-if-range)#channel-group 2 mode desirable
 
L2-SW3(config)#int range e0/2-3
L2-SW3(config-if-range)#channel-protocol pagp
L2-SW3(config-if-range)#channel-group 2 mode auto
Kiểm tra:

Post a Comment

Previous Post Next Post