HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ HẸN GIỜ TT-104B

 1, Cài đặt chế độ hẹn giờ hiện tại

 • Để switch ở vị trí OPERATION
 • Một tay nhấn nút ADJUST và một tay nhấn tiếp nút chọn ngày: MON,…SUN sau đó nhấn nút chọn giờ và phút: HOUR, MIN nhả cả hai tay sau khi kết thúc ( nhấn đồng thời cả hai tay – khi thao tác đúng máy sẽ ngưng tiếng bíp bíp và đèn ngày giờ sẽ báo sáng).
 • Cài đặt switch MEMORY BACKUP ở mặt sau máy về vị trí ON ( Lưu ý nếu không cài đặt switch, khi mất nguồn điện sẽ trở về trạng thái ban đầu)

2, Cài đặt chế độ hẹn giờ

 • Gạt switch từ vị trí OPERATION đến vị trí PROGRAM
 • Nhấn nút chọn kênh A,B,C..D
 • Nhấn nút chọn ngày (DAY) MON, …, SUN để chọn ngày cần thông báo
 • Nhấn nút STORE để ghi nhớ
 • Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để chọn thời gian cần thông báo
 • Sử dụng các nút HOUR và MIN để cài đặt giờ và phút trong ngày (chế độ giờ/ ngày)
 • Nhấn nút STORE để ghi nhớ
 • Tiếp tục các bước chọn giờ và phút để cài các giờ khác nhau trong ngày (lưu ý các bước chọn giờ phải bấm STORE để ghi nhớ)
 • Gạt switch từ vị trí PROGRAM trở về OPERATION để kết thúc cài đặt

3, Kiểm tra chế độ cài đặt

 • Gạt switch từ vị trí OPERATION đến vị trí PROGRAM
 • Nhấn nút chọn kênh A,B,C..D cần kiểm tra
 • Nhấn nút chọn ngày (DAY) kiểm tra các ngày trong tuần
 • Nhấn nút CHECK để kiểm tra ngày
 • Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để kiểm tra giờ
 • Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để kiểm tra các giờ đã cài đặt
 • Tiếp tục nhấn CHECK để kiểm tra các giờ trong ngày đến khi màn hình hiện chữ END
 • Gạt switch từ vị trí PROGRAM trở về OPERATION để kết thúc

4, Xóa chế độ cài đặt

 • Gạt switch từ vị trí OPERATION đến vị trí PROGRAM
 • Nhấn nút chọn kênh A,B,C..D cần xóa
 • Nhấn nút chọn ngày (DAY) MON,…SUN để chọn lại các ngày trong tuần
 • Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để xóa
 • Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để kiểm tra giờ
 • Nhấn nút CHECK để kiểm tra các giờ đã cài đặt
 • Nhấn nút CANCEL để xóa các giờ cần xóa
 • Tiếp tục nhấn CHECK để kiểm tra lại các giờ trong ngày đến khi màn hình hiện chữ END
 • Gạt switch từ vị trí PROGRAM trở về OPERATION để kết thúc

Post a Comment

Previous Post Next Post