Hẹn giờ tắt máy tính Windows bằng lệnh shutdown trong cửa sổ Run,

 Để hẹn giờ tắt máy tính Windows bằng lệnh shutdown trong cửa sổ Run, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở cửa sổ Run

Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ Run.

Bước 2: Nhập lệnh shutdown

Trong ô trống của cửa sổ Run, nhập lệnh "shutdown" để bắt đầu quá trình tắt máy tính.

Bước 3: Chọn tùy chọn

Thêm các tùy chọn vào lệnh shutdown để hẹn giờ tắt máy tính. Một số tùy chọn thông dụng bao gồm:

/s: tắt máy tính

/r: khởi động lại máy tính

/f: đóng tất cả các chương trình và tắt nguồn mà không cần xác nhận

/t: thiết lập thời gian đợi trước khi tắt máy tính, tính bằng giây.

Ví dụ, để tắt máy tính sau 10 phút, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

shutdown /s /t 600

Trong đó, "/s" là tùy chọn để tắt máy tính, "/t" là tùy chọn để thiết lập thời gian đợi và "600" là số giây đếm ngược cho đợi trước khi tắt máy tính (10 phút = 600 giây).

Bước 4: Chạy lện

Nhấn Enter hoặc nhấn nút OK để chạy lệnh. Máy tính của bạn sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian và tắt sau khi đếm ngược kết thúc.

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập với quyền quản trị để chạy lệnh shutdown. Nếu không, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi "Access is denied".Post a Comment

Previous Post Next Post