Cài đặt Ubuntu Server 20.04

 Để cài đặt Ubuntu Server 20.04, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tải xuống tệp ISO của Ubuntu Server 20.04

Để tải xuống tệp ISO của Ubuntu Server 20.04, truy cập trang web chính thức của Ubuntu và chọn phiên bản phù hợp với hệ thống của bạn. Sau đó, tải xuống tệp ISO và lưu trữ nó trên máy tính của bạn.

Bước 2: Chuẩn bị USB cài đặ

Sử dụng một USB có dung lượng tối thiểu 4GB và format nó thành định dạng FAT32.

Bước 3: Tạo USB cài đặt

Sử dụng phần mềm Rufus hoặc một phần mềm tương tự để tạo USB cài đặt. Bạn cần chọn tệp ISO của Ubuntu Server 20.04 và USB cài đặt của bạn để tạo USB cài đặt.

Bước 4: Boot từ USB cài đặt

Khởi động máy tính từ USB cài đặt. Điều này thường được thực hiện bằng cách chọn USB cài đặt trong menu boot của máy tính.

Bước 5: Lựa chọn ngôn ngữ và chế độ cài đặt

Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng trong quá trình cài đặt và chọn "Install Ubuntu Server" từ màn hình khởi động.

Bước 6: Cài đặt Ubuntu Server

Bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách chọn các tùy chọn cài đặt và làm theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin như tên máy chủ, tài khoản người dùng và mật khẩu.

Bước 7: Hoàn tất

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hệ thống sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy tính. Sau đó, bạn có thể đăng nhập vào hệ thống Ubuntu Server của mình.Post a Comment

Previous Post Next Post