Tạo USB cài đặt Ubuntu bằng Rufus

Để tạo USB cài đặt Ubuntu bằng Rufus, bạn có thể làm theo các bước sau:


Bước 1: Tải xuống tập tin ISO của Ubuntu

Truy cập trang web chính thức của Ubuntu để tải xuống tập tin ISO của hệ điều hành Ubuntu.

Bước 2: Tải và cài đặt Rufus

Tải xuống và cài đặt phần mềm Rufus từ trang web chính thức.

Bước 3: Kết nối USB và chạy Rufus

Kết nối USB của bạn vào máy tính và chạy phần mềm Rufus.

Bước 4: Chọn tệp ISO và USB

Ở phần "Device", chọn USB của bạn từ danh sách các thiết bị. Ở phần "Boot selection", chọn tệp ISO mà bạn đã tải xuống trước đó.

Bước 5: Cấu hình các tùy chọn

Chọn "MBR" nếu bạn muốn đưa USB vào chế độ MBR, hoặc "GPT" nếu bạn muốn sử dụng GPT. Điều này phụ thuộc vào kiểu định dạng của ổ đĩa cứng của bạn.

Bước 6: Bắt đầu tạo USB cài đặt

Nhấn nút "Start" để bắt đầu quá trình tạo USB cài đặt. Khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ có một USB cài đặt Ubuntu sẵn sàng để sử dụng.Post a Comment

Previous Post Next Post